Ką reiškia siūloma mažmeninė mažmeninė kaina?

Siūloma mažmeninė mažmeninė kaina yra produkto gamintojo pasiūlyta pardavimo kaina. Mažas ir didelis verslas gali parduoti prekes žemesnėmis nei siūlomos kainomis, tačiau parduoti aukštesnėmis kainomis gali būti sunku, ypač esant griežtai konkurencinei aplinkai arba jei produkto pakuotėje aiškiai matoma siūloma mažmeninė kaina. Kainodaros strategijos gali turėti įtakos rinkos daliai ir pelningumui.

Pagrindai

Siūlomos mažmeninės kainos nustato kainų ir pelno parametrus mažmeninės vertės tinklui, kurį paprastai sudaro gamintojai, didmenininkai, platintojai ir mažmenininkai. Kiekvienas vertės grandinės komponentas priima sprendimus dėl kainų, atsižvelgdamas į savo veiklos sąnaudas ir maržos reikalavimus. Marža yra pardavimo kainos ir savikainos skirtumas, išreikštas pardavimo kainos procentine dalimi. Konkurencinė aplinka, ekonominės sąlygos ir vartotojų pageidavimai daro įtaką kainų sprendimams. Pavyzdžiui, mažmenininkui gali tekti taikyti mažesnę kainą, nei siūloma mažmeninė kaina, kad išlaikytų savo rinkos dalį, jei konkurentai siūlo kainų nuolaidas arba jei vartotojai sumažina savo išlaidas.

Paraštės

Produkto pardavimo kaina yra jo savikainos ir (1 atėmus maržą) santykis. Perdirbus lygtį, produkto kaina lygi jo pardavimo kainai, padaugintai iš (1 atėmus maržą), o jos marža lygi 1 minusui (kaina padalyta iš pardavimo kainos). Pavyzdžiui, jei siūloma sulčiaspaudės mažmeninė mažmeninė kaina yra 20 USD, o mažmenininkas reikalauja 10 proc. Maržos, kaina negali viršyti 20 USD, padaugintos iš (1 minus 0,10) arba 18 USD, kuri yra didžiausia platintojo pardavimo kaina. Panašiai, jei platintojas taip pat reikalauja 10 proc. Maržos, jo išlaidos negali viršyti 18 USD, padaugintų iš (1 minus 0,10) arba 16,20 USD, kuri tampa didžiausia didmenininko pardavimo kaina. Jei didmenininko maržos reikalavimas yra 5 proc., Didžiausia gamintojo pardavimo kaina yra 16,20 USD, padauginta iš (1 minus 0,05) arba 15,39 USD. Gamintojas “s sąnaudų struktūra nulems jo pelningumą.

Strategijos

Gamintojai gali padidinti siūlomą mažmeninę kainą esant stiprioms paklausos sąlygoms arba jas sumažinti, kai ekonominės sąlygos yra silpnos. Konkurencinis spaudimas taip pat gali priversti gamintojus mažinti kainas, kad išlaikytų paklausą. Siūlomų mažmeninių kainų pokyčiai daro įtaką sąnaudoms, pardavimo kainoms ir pelnui visoje vertės grandinėje, todėl gali prireikti veiklos pokyčių. Pavyzdžiui, jei paklausa didelė, gamintojai gali naudoti papildomas pamainas, o mažmenininkai gali samdyti papildomą personalą, kad patenkintų naują paklausą. Priešingai, silpna paklausa gali priversti mažinti gamybos pamainą ir darbuotojų skaičių.

Svarstymai

Mažieji mažmenininkai konkuruoja ne tik su savo bendraamžiais, bet ir su didelių langelių mažmenininkais, kurie paprastai turi pirkimo galią derėtis dėl tiekėjų dėl palankių sąlygų. Dėl to mažam mažmenininkui sunku konkuruoti tik dėl kainos, nes jis paprastai negali diktuoti tiekimo sąlygų. Vietoj to, jis galėtų sutelkti dėmesį į individualų klientų aptarnavimą ir aukščiausios klasės produktus klientams pritraukti.