Negautų pajamų apibrėžimas apskaitoje

Negautos pajamos yra tas pats, kas atidėtos pajamos. Apskaitoje negautos pajamos yra įsipareigojimas. Tai yra atsakomybė, nes net jei įmonė gavo mokėjimą iš kliento, pinigai gali būti grąžinami ir todėl dar nepripažįstami pajamomis.

Negautų pajamų pagrindai

Negautos pajamos atsiranda tada, kai įmonė parduoda prekę ar paslaugą anksčiau, nei klientas ją gauna. Klientai dažnai gauna nuolaidas mokėdami iš anksto už prekes ar paslaugas. Negautos pajamos yra svarbi apskaitos samprata, nes įmonė negali pripažinti pajamų, kol nepateikia prekės ar paslaugos už jas sumokėjusiam klientui. Eilutėje „Negautos pajamos“ arba „Atidėtos pajamos“ bendrovei suteikiama vieta pripažinti, kad mokėjimas grynaisiais buvo atliktas, tačiau bendrovė atidėjo pajamų pripažinimą vėlesnei datai.

Negautų pajamų pavyzdžiai

Negautų pajamų pavyzdys gali būti leidybos įmonė, parduodanti dvejų metų žurnalo prenumeratą. Atsakomybė kyla dėl to, kad įmonė surinko pinigus už prenumeratą, tačiau žurnalų dar nepristatė. Kitas negautų pajamų pavyzdys yra nuomos mokestis, kurį nuomotojas surenka iš anksto.

Negautų pajamų apskaita

Kai įvyksta sandoris, pavyzdžiui, leidybos įmonė, parduodanti žurnalo prenumeratą, žurnalo įraše yra debetas grynaisiais ir kreditas negautoms pajamoms. Pelno (nuostolių) ataskaita arba pajamų ataskaita neatspindi to, kad įmonė pardavė, kol uždirbo pajamas pristatydama žurnalus klientui. Vis dėlto balansas arba finansinės būklės ataskaita parodytų, kad įmonė padidino savo grynųjų pinigų kiekį tuo pačiu metu, kai patyrė įsipareigojimų už sandorį, nes ji vis tiek turi pristatyti žurnalus klientui.

Negautos pajamos palyginti su uždirbtomis pajamomis

Kai įmonė atlieka kliento sumokėtą paslaugą, įmonė įrašo kitą žurnalo įrašą, kad pripažintų pajamas. Pavyzdžiui, leidybos kompanijai pristatant žurnalus, už kuriuos sumokėjo dvejų metų abonementą turintis klientas, žurnalo įraše rodomas įskaitymas į pajamas ir negautų pajamų debetas. Tokiu būdu įmonė negautas pajamas paverčia „tikromis“ arba „uždirbtomis“ pajamomis.