Kaip rasti gatavų prekių atsargas metų pabaigoje?

Mažosios įmonės turi žinoti apie savo atsargas, kad galėtų pakoreguoti savo gamybos lygį. Viena iš svarbiausių atsargų, su kuria reikia susipažinti, yra gatavų prekių atsargos, nes joje nurodomas galimų parduoti prekių kiekis. Apskaičiuokite metų pabaigos gatavų prekių atsargas, kad žinotumėte, kiek atsargų pradėsite nuo kitų metų.

1

Perkelkite praėjusių metų gatavų prekių galutinę vertę, kuri bus naudojama kaip einamųjų metų pradinė atsargos. Pvz., Jei 2010 m. Baigtų gatavų prekių atsargos būtų 10 000 USD, tai taip pat būtų pradžios gatavų prekių atsargos 2011 m.

2

Susumuokite tiesioginių gamyboje naudojamų medžiagų, tiesioginio darbo, sunaudojamo gamyboje, ir pradinių prekių, susijusių su gamyba, kainą, tada atimkite gatavas baigtas prekes. Tai suteiks jums bendrą per metus pagamintų prekių kainą.

3

Pridėkite pradinę gatavų prekių atsargą prie pagamintų prekių savikainos. Tai suteiks jums visą parduodamų prekių skaičių.

4

Iš visų parduodamų prekių atimkite parduotų prekių kainą. Tai suteiks jums bendrą gatavų prekių vertę metų pabaigoje.