Faktinės išlaidos ir prognozuojamos išlaidos

Faktinės išlaidos ir numatomos išlaidos yra pagrindiniai verslo biudžeto sudarymo sistemos komponentai. Paprastai mažos įmonės biudžetus nustato kasmet. Numatomos išlaidos yra pagrįstos ankstesnių pardavimų skaičiumi ir numatomu išlaidų padidėjimu. Faktinės išlaidos atsiranda, kai pinigai iš tikrųjų išleidžiami įvairioms įmonėms naudojamoms prekių, paslaugų ir kitoms išlaidų kategorijoms.

Tvarkyti biudžetus

Kai įmonės vadovai paskirsto biudžetus skirtingiems padaliniams ir veikloms, kiekvienos srities vadovai turi efektyviai panaudoti paskirtas lėšas. Kai kuriais atvejais išlaidos padidėja arba kai kurios prekės yra brangesnės nei tikėtasi. Kitais atvejais įmonės taupo pinigus arba reikalauja mažiau išteklių nei planuota iš pradžių. Laikantis biudžeto projekcijų galima užtikrinti įmonės pelningumą.